Secretaría - Entrega Documentación - Curso 22/23


Para calquer problema/dúbida administrativa: ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es
Para calquer problema técnico: soporte@fernandowirtz.com
Unha vez revisada a documentación, comunicaráse por email o resultado.