Secretaría - Entrega Documentación

Segundo a normativa establecida, todas as persoas que obteñen praza en algún ciclo ou módulo, na segunda adxudicación extraordinaria ou en adxudicación continuada, teñen que entregar a documentación presencialmente na secretaría do centro adxudicado, dentro do prazo de matrícula.
Para calquer problema/dúbida administrativa: ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es
Para calquer problema técnico: soporte@fernandowirtz.com