Secretaría - Entrega Documentación

Importante! Antes de entregar a documentación o alumno ten que reservar/matricularse en Ciclos Admisión
Importante! Exclusivamente para o alumnado matriculado no IES Fernando Wirtz no curso 21/22

Para calquer problema/dúbida administrativa: ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es
Para calquer problema técnico: soporte@fernandowirtz.com
Unha vez revisada a documentación, comunicaráse por email o resultado.