Secretaría - Entrega Documentación - Curso 22/23

Importante! Antes de entregar a documentación por este procedemento, o alumno ten que reservar/matricularse en Ciclos Admisión

Para calquer problema/dúbida administrativa: ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es
Para calquer problema técnico: soporte@fernandowirtz.com
Unha vez revisada a documentación, comunicaráse por email o resultado.